Verandering is vooruitgang. Innovatie is vaak een intensief proces. Maar, om succesvol te zijn in onze snel veranderende wereld, móeten we innoveren. Vernieuwen is de basis voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe bestuursmodellen en nieuwe kennis die uiteindelijk, voor ons mensen, ongekende en onverwachte nieuwe wegen opent. Je moet het zien en ervaren om het te kunnen geloven.
Innocity bestaat om te inspireren, te verbazen en om de horizon van u als bedrijf, overheid of onderwijsinstelling te verbreden. Zo brengen wij bedrijven en instellingen van over de gehele wereld in contact met Nederlandse innovatie.
We helpen mensen met een professionele interesse in culturele en maatschappelijke innovatie om de laatste vernieuwingen teontdekken in food, design-, technische en landbouwtoepassingen in Nederland. Wij stellen hen in staat om expedities te ervaren waarin we verbindingen leggen met stads- & plattelandsontwikkelingen.
newrules
Bijvoorbeeld.
In het buitengebied van Nederland vinden niet alleen innovaties op het gebied van landbouw en voeding plaats, maar in het verlengde daarvan nieuwe vooruitstrevende publiek/private gebiedssamenwerkingen. Hier worden progressieve visies verbonden met spontane bestuurlijke vernieuwingen.
Het is onze missie om mensen met een professionele interesse in innovatie te verbazen en te verrassen: bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen van over de gehele wereld. We doen dit door de innovatie die plaatsvindt in onze steden en in het buitengebied van Nederland te verbinden middels expedities die wij op maat samenstellen. We focussen daarbij op design, nieuwe foodconcepten, techniek en nieuwe landbouwtoepassingen als beleving “beyond the usual”.
ABOUTTECH